MH/MH 2022

MH

 19 mars
9 april
17 april
24 april
29 maj
24 juli
4 september
18 september


MT

12 juni
7 augusti

 EXTRIÖR BESKRIVNING
5 augusti
Exteriörbeskrivning - Hällefors Brukshundklubb - 2022-08-05 - SBK Tävling - Välkommen (sbktavling.se)Anmälningsavgift som gäller för 2021:

 

MH- Mentalbeskrivning - 600 kr *

Korning hel - 750 kr *

MT- Mentaltest - 600 kr *

Exteriör - 150 kr *

                 

* ingår en administrativ avgift på 20 kr som arrangören kan räkna av vid de tillfällen återbetalning av startavgift görs direkt från arrangören. Vid de tillfällen återbetalning görs via SBK Tävling har arrangören inte rätt att utta någon administrativ avgift.

 

 

Betalning till BG 802-1594 och anmälan ska vara inne senast 3 veckor innan.

 


Vid förfrågningar ta kontakt med:

Catharina Segelström  

0702480033

rasutveckling@halleforsbrukshundklubb.se