Medlemskap


Vill du bli medlem? 

Nedan finner du aktuella medlemsavgifter.

Du betalar in aktuell avgift på Bg 5797-6201

Ange namn, personnr, postadress, telefonnummer och gärna mailadress om det finns. Om du är delbetalande så ange medlemsnummer i huvudklubben. Vid familjemedlemskap ska huvud medlemmens namn anges. Vid ungdomsmedlemskap måste personnummer anges.

                                                                                                                   

 

Medlemsavgifter 2021 

HELBETALANDE               540 KR 

UNGDOMSMEDLEM          300 KR

För dig mellan 7 och 25 år

Du blir medlem i SBK samt Svensk hundungdom, glöm ej ange personnummer

 

 FAMILJEMEDLEM              140 KR

 För dig som bor på samma adress som en helbetalande

 

DELBETALANDE                140 KR

För dig som har brukshund och är helbetalande medlem i rasklubb

eller om du är helbetalande i annan brukshundklubb

 

 

 

 

VIKTIGT!

Tänk på att göra en adressändring om ni flyttar, annars riskerar ni bli utan klubbinformation som delas ut.

Ni kan ändra adressen direkt själva på SBK:s hemsida eller meddela kassör eller sekreterare.

 

Har du frågor angående medlemskapet så kontakta vår kassör via kassor.halleforsbhk@gmail.com