Styrelsen


ORDFÖRANDE

Kent Andersson

0703727014


VICE ORDFÖRANDE

Åke Abrahamsson


SEKRETERARE

Kamilla Nilsson

0768121511


KASSÖR

Susanne Bergh

0705519065

kassor.halleforsbhk@gmail.com


LEDAMOT

Fredrik Andersson


LEDAMOT

Ketty Myrtenkvist


LEDAMOT

Veronica


SUPPLEANT

Ing-Marie Andersson


SUPPLEANT

Hillevi Åhfeldt


styrelsen.halleforsbhk@gmail.com
Vill du ha kontakt med en viss person i styrelsen skriv det som rubrik / på ämnesraden i
mailet så kommer det till rätt person.